661 910 717

©2019 by Déi Konservativ

 - Politesch Partei déi Konservativ Lëtzebuerg. - mat konservativer a patriotescher Philosophie - am Interessi fir d‘demokratescht a politescht Liewen

Suche
  • vfpetre

Eis Identitéit an Europa! - Punkto Kultur

Ee positive Patriotismus.

Eis Partei setzt sech fir d’Wäertschätzung, den Erhalt an d’Fleeg vun der Lëtzebuerger an Europäescher Kultur an, well déi kulturell Ierfschaft, de nationale Kulturpatrimoine, déi eege Geschicht, d’Bräich, d’Traditiounen an d’Séich, eng wichteg Komponent vun der Identitéit vun den europäesche Natiounen ass. Mir wëllen de Fokus fir Lëtzebuerg op der Landkaart. Et muss eng verstäerkte Politik am Sënn vum owendlännesche Kulturkosmos a senge Wäerter envisagéiert ginn. All Land soll sech enger patriotescher Kulturpolitik verschreiwen.
1 Ansicht